2. 3. 2018 Hotel LINDNER GALLERY CENTRAL

KOGNITÍVNE SYMPTÓMY PRI DEPRESII
A MOŽNOSTI ICH HODNOTENIA

Studená a horúca kognícia
PhDr. Michal HAJDUK, PhD

Kognitívne symptómy pri depresii, remisia a funkčnosť
MUDr. Mária KRÁLOVÁ, CSc.

Hodnotenie kognitívnych symptómov pri depresii s využitím nástroja PDQ-D
MUDr. Barbora VAŠEČKOVÁ, PhD.

Panelová diskusia

PRESTÁVKA 15 min.

MÔŽEME ZLEPŠIŤ FUNGOVANIE PACIENTOV SO SCHIZOFRÉNIOU?

Zlepšenie fungovania pacienta – stále nenaplnená potreba v liečbe schizofrénie?
MUDr. Ľubomíra IZÁKOVÁ, PhD., MUDr. Alžbeta MALEJČÍKOVÁ

Nežiaduce účinky antipsychotík a ich negatívny vplyv na fungovanie pacienta
MUDr. Peter JANÍK, PhD., MUDr. Zuzana VANČOVÁ, PhD.

D2 parciálni agonisti – ich farmakológia a potenciál na zlepšenie fungovania pacienta
Mgr. MUDr. Jozef DRAGAŠEK, PhD., MHA.

Panelová diskusia

Registračný formulár